Views – Canterbury & Otago

Some views of Canterbury & Otago, New Zealand, Late Autumn 2009.

glenorchy lagoon

glenorchy lagoon

lake pukaki

lake pukaki

queenstown

queenstown

dunedin

dunedin

otago

otago

otago

otago

otago

otago

otago

otago

otago

otago

otago

otago

queenstown

queenstown